Hopp til innhold

Vil være en god nabo

Endelig fikk Næringslivet i Grenland anledning til å møte Google sine egne representanter for datasenteret som skal bygges på Gromstul i Skien. I møte med bedriftene var det to tydelige budskap; Google ønsker å være en god nabo og de ønsker å legge til rette for å bruke lokal kompetanse og arbeidskraft.

Endelig fikk Næringslivet i Grenland anledning til å møte Google sine egne representanter

Arbeidet på Gromstul nord for Skien er godt i gang med realisering av første byggetrinn. Google lar oss få vite at de ser et potensial på kanskje 5 nye byggetrinn på tomten. Når beslutningen om videre utvikling skal tas er usikkert. Dette avhenger av flere elementer, blant annet tilgang på energi, forklarte Google. I dag jobber det rundt 100 stykker på tomten, men dette vil øke gjennom utviklings- og byggeperioden. På det meste vil rundt 1000 personer jobbe direkte inne på området. Samtidig bekrefter Google at det totale antallet som vil være involvert i prosessen rundt det første senteret vil være langt høyere.

Det første senteret er planlagt å stå ferdig i løpet av Q2 i 2026. Google sitt første byggetrinn i Skien har en verdi på rundt 6,5 milliarder kroner, og er en av de største enkeltinvesteringer gjort og planlagt i Norge.

Google sin utbyggingssjef i Norden, Alistair Mackintosh, innledet med å si at de vil være en god nabo. Planen til selskapet strekker seg over flere år og siden de skal være i Skien lenge ønsker de å være lokale. -Vi skal bruke hoteller, restauranter, butikker, transport, sikkerhetstjenester og mye mer her i regionen. Dere kommer til å merke at Google har kommet til byen, understreket han. Allerede i dag, rett på utsiden av Google siten er det igangsatt flere andre entrepriser som sysselsetter mange mennesker, dette er kontrakter til lokale og regionale leverandører.

Google sin Andy Burton sa også at de ønsket å være et engasjert selskap i Skien. -Vi har mulighet for å sponse gode tiltak og aktiviteter, vi ønsker å samarbeide med lokale aktører, men dere må fortelle oss hva dere trenger fra oss. Google har opprettet en egen portal hvor bedrifter kan melde inn sine tjenester og gjøre seg til kjenne for Google som en potensiell partner og leverandør. Google sa også at de gjerne ville snakke med folk. Be gjerne om en prat var budskapet.

Når første byggetrinn er ferdig vil rundt 100 personer være fast ansatt inne på site. Ansettelsene vil starte neste år.

Google skrøt av området i Skien. De la vekt på at tomten er en av de aller vakreste og de påpekte at de skulle ta godt vare på den og alle arealer som ikke ble dirkete berørt av bygg. De skrøt også av mottakelsen i Skien – Vi føler oss velkommen og det er en god følelse, bekreftet de alle tre.